MARTA, MIRA'M, T'HE DE DIR TANTES COSES….

Autor: Montse Barderi

© Marta, mira’m, t’he de dir tantes coses…

© Montse Barderi

© Sobre l’edició present: Ediciones Cumbres, 2015

Fotografies: David Ruano

Foto autora: Glo Ribas

EDICIONES CUMBRES

[ BASTET ARTE Y CULTURA SL]

Paseo Ermita del Santo 40, Local 1 • 28011 Madrid

bastetarteycultura@gmail.com

www.edicionescumbres.com

Blog: edicionescumbres.wordpress.com

Equip d’Ediciones Cumbres

Direcció artística: Liuba Cid

Direcció del departament de diseny: Carril Bustamante Correcció: Roser Cabacés

Col·laboradors editorial: Alessandra Carril / Neiva Cid

Coordinació administrativa: Milena González

Assistent de producció: Mercy País

Comunicació: Fabiola López / Amado del Pino

Direcció editorial: Mayda Bustamante

ISBN: 978-84-943713-3-2

Depòsit legal: M-15669-2015

Imprès en Service Point

Distribució: Distriforma


RESEÑA AL LIBRO© Ediciones Cumbres

EDITORIAL DEL GRUPO ESPECTÁCULOS Y EDICIONES S.L

MADRID- ESPAÑA